Tìm gì
image
 • imageBảo hiểm Luật sư
 • imageChăm sóc sức khoẻ
 • imageDich vụ Du Lịch
 • imageDịch thuật
 • imageDịch vụ doanh nghiệp
 • imageDu học Định cư
 • imageGia sư, Giữ trẻ
 • imageHoạ sĩ Nhiếp ảnh
 • imageLàm đẹp
 • imageMô giới nhà đất
 • imageNhà hàng & Catering
 • imageSửa chữa nhà
 • imageTài chính Kế toán
 • imageTổ chức sự kiện
 • imageVận chuyển
 • imageÔ tô cơ khí
Ở đâu
image
image
worker
Picture of lynnvp

lynnvp

Luật lao động ở BC

Luật lao động đặt ra các tiêu chuẩn tối thiểu áp dụng ở hầu hết các nơi làm việc ở British Columbia. Đạo luật này áp dụng cho tất cả các nhân viên không thuộc công đoàn thuộc thẩm quyền của tỉnh, bao gồm cả lao động nước ngoài tạm thời

Bài viết này chứa thông tin chung về Tiêu chuẩn Việc làm ở British Columbia. Các điều khoản thay thế được áp dụng cho một số lĩnh vực bao gồm công nghệ cao, nông nghiệp, taxi, vận tải đường bộ, khai thác gỗ trong lâm sinh và dầu khí.

 

Lương tối thiểu

Mức lương tối thiểu ở British Columbia như sau:  $15,65 mỗi giờ (Ngày 1 tháng 6 năm 2022)

Mức lương tối thiểu áp dụng cho tất cả nhân viên bất kể họ được trả như thế nào – theo giờ, tiền lương, hoa hồng hoặc cơ sở khuyến khích khác. Nhân viên bán hàng hưởng hoa hồng thẳng phải được trả ít nhất mức lương tối thiểu cho tất cả số giờ làm việc trong một kỳ lương.

Mức lương tối thiểu cho nhân viên hỗ trợ sống tại nhà,người chăm sóc thường trú và công nhân nông trại thu hoạch bằng tay một số loại cây ăn quả và rau được quy định trong

Nhân viên phục vụ được hưởng tiền boa hoặc tiền thưởng không phải là tiền lương. Nhân viên phải được trả ít nhất là mức lương tối thiểu ngoài bất kỳ khoản tiền boa hoặc tiền thưởng nào mà họ nhận được. Mức lương tối thiểu của người phục vụ rượu là $15,65 mỗi giờ (Ngày 1 tháng 6 năm 2022)

 

Lương tối thiểu hàng ngày

Một nhân viên báo cáo công việc phải được trả lương trong ít nhất hai giờ, ngay cả khi nhân viên đó làm việc dưới hai giờ.

Nếu một nhân viên được lên lịch làm việc trong hơn tám giờ đến báo cáo công việc, thì người đó phải được trả lương cho ít nhất bốn giờ.

Nếu công việc dừng lại vì một lý do hoàn toàn nằm ngoài kiểm soát của người sử dụng lao động, người lao động vẫn phải được trả tiền cho 2 giờ hoặc thời gian thực tế đã làm việc, tùy theo điều kiện nào là tốt nhất.

Một nhân viên đi làm nhưng không đủ sức khỏe để làm việc phải được trả lương cho thời gian đã làm việc thực tế.

Một nhân viên không tuân thủ các quy định về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp WorkSafe chỉ phải trả lương cho thời gian làm việc thực tế.

 

Giờ nghỉ ăn

Một nhân viên không được làm việc quá năm giờ mà không có 30 phút nghỉ ăn không lương. Một nhân viên được yêu cầu làm việc hoặc sẵn sàng làm việc trong thời gian nghỉ ăn trưa phải được trả tiền cho thời gian nghỉ ăn.

Người sử dụng lao động không bắt buộc phải cung cấp thời gian nghỉ 15 phút (coffee break).

 

Ngày trả lương và bảng tính tiền lương

Tất cả nhân viên phải được trả lương ít nhất hai lần một tháng.

Thời hạn thanh toán không được dài hơn 16 ngày. Tất cả tiền lương kiếm được trong một kỳ lương phải được thanh toán trong vòng tám ngày sau khi kết thúc kỳ lương.

Nhân viên phải nhận được bảng sao kê lương bằng văn bản hoặc điện tử (pay stub) vào mỗi ngày trả lương, trong đó cung cấp tất cả các chi tiết về số giờ làm việc, (các) mức lương, thu nhập và các khoản khấu trừ. Người sử dụng lao động phải lưu giữ hồ sơ trả lương cho mỗi nhân viên trong hai năm sau khi kết thúc việc làm.

Người lao động phải được trả lương đầy đủ trong vòng 48 giờ sau khi người sử dụng lao động chấm dứt việc làm, hoặc trong vòng sáu ngày nếu người lao động nghỉ việc. Thời gian này tính theo đồng hồ và lịch – không phải giờ làm việc hoặc ngày làm việc.

 

Tăng ca

Lương làm thêm giờ hàng ngày là 1.5 sau 8 giờ làm việc trong một ngày và gấp đôi (2) sau 12 giờ làm việc trong một ngày.

Làm thêm giờ hàng tuần là thời gian gấp rưỡ (1.5) sau 40 giờ làm việc trong một tuần. Chỉ có tám giờ đầu tiên làm việc trong một ngày để chuyển sang làm thêm giờ hàng tuần. Ví dụ bạn làm 5 ngày với 40h/tuần. Công ty yêu cầu làm thứ 7 thì 8h ngày thứ 7 tính lương 1.5. 

 

Thỏa thuận trung bình

Người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận mức trung bình giờ làm việc theo lịch trình trong khoảng thời gian một, hai, ba, bốn tuần. Các thỏa thuận trung bình phải được lập thành văn bản, và có ngày bắt đầu và ngày kết thúc.

Tiền làm thêm giờ phải trả:

 • Sau tám giờ trong một ngày nếu thời gian làm thêm đã được thêm vào lịch trình của nhân viên, hoặc
 • Nếu nhân viên làm việc nhiều hơn trung bình 40 giờ trong một tuần trong khoảng thời gian trung bình (ví dụ: 80 giờ trong hai tuần, 120 giờ trong ba tuần.)

Đồng phục và quần áo đặc biệt

Nếu chủ lao động yêu cầu nhân viên mặc đồng phục hoặc quần áo đặc biệt, người sử dụng lao động phải cung cấp, làm sạch và duy trì nó miễn phí cho nhân viên.

Quần áo đặc biệt là quần áo dễ nhận biết với nhà tuyển dụng; ví dụ: quần áo có logo công ty hoặc màu sắc độc đáo của công ty.

Quần áo đặc biệt bao gồm yêu cầu mặc quần áo mà doanh nghiệp hiện đang bán. Một bộ đồ theo tiêu chuẩn quy định (không quần jean, không cắt, quần áo sẫm màu, trang phục công sở) không phải là đồng phục.

Người sử dụng lao động và nhân viên có thể đồng ý rằng người sử dụng lao động sẽ hoàn trả tiền cho nhân viên để làm sạch và bảo quản quần áo đặc biệt.

Những thiết bị bảo hộ cá nhân theo yêu cầu của Work Compensation Board cho Người lao động không được coi là quần áo đặc biệt trừ khi thiết bị cũng liên kết người đeo với hình ảnh hoặc danh tính của chủ nhân.

 

Khấu trừ

Người sử dụng lao động phải khấu trừ tiền lương theo yêu cầu của pháp luật (ví dụ: thuế thu nhập, El, CPP). Các khoản khấu trừ khác có thể được thực hiện nếu nhân viên đồng ý bằng văn bản.

Người sử dụng lao động không thể khấu trừ bất kỳ chi phí kinh doanh nào của người sử dụng lao động vào tiền lương. Điều này bao gồm thiếu tiền mặt, đổ vỡ, hư hỏng tài sản của công ty hoặc tổn thất do khách hàng bỏ đi mà không trả tiền.

 

Ngày lễ theo luật định

Mười ngày lễ theo luật định ở British Columbia là:

 1. New Year’s Day
 2. Family Day
 3. Good Friday
 4. Victoria Day
 5. Canada Day
 6. B.C. Day
 7. Labour Day
 8. Thanksgiving Day
 9. Remembrance Day
 10. Christmas Day

Nếu như ngày lễ rơi vào cuối tuần thì sẽ được nghỉ bù vào ngày trong tuần.

Để đủ điều kiện hưởng lương nghỉ lễ theo luật định, nhân viên phải: Đã làm việc ít nhất 30 ngày theo lịch,

Đã làm việc ít nhất 15 trong số 30 ngày trước kỳ nghỉ lễ theo luật định. 

Những nhân viên làm việc theo thỏa thuận tính trung bình vào bất kỳ thời điểm nào trong 30 ngày trước kỳ nghỉ lễ theo luật định không phải đáp ứng mức tối thiểu 15 ngày.

Những nhân viên đủ tiêu chuẩn được nghỉ lễ theo luật định phải được trả lương theo ngày trung bình. Nhân viên đủ tiêu chuẩn làm việc vào ngày lễ theo luật định phải được trả lương:

Thời gian gấp rưỡi trong 12 giờ làm việc đầu tiên và thời gian gấp đôi sau 12 giờ

Thêm

Một ngày lương trung bình.

Tiền lương trung bình của một ngày là tổng thu nhập thông thường chia cho số ngày làm việc trong 30 ngày dương lịch trước đó.

Thu nhập thường xuyên bao gồm tiền lương và tiền nghỉ phép nhận được cho các kỳ nghỉ đã thực hiện, nhưng không bao gồm tiền làm thêm giờ.

Số ngày đã làm việc bao gồm tất cả những ngày mà tiền lương được kiếm

cũng như bất kỳ ngày nghỉ hàng năm nào được thực hiện trong 30 ngày dương lịch trước ngày lễ theo luật định.

Người sử dụng lao động và đa số nhân viên có thể đồng ý thay thế một ngày khác cho một ngày lễ theo luật định. Ngày thay thế phải được coi như ngày nghỉ theo luật định.

 

Sử dụng người lao động dưới 15 tuổi

Trước khi sử dụng bất kỳ ai dưới 15 tuổi, người sử dụng lao động phải có sự đồng ý bằng văn bản của cha mẹ hoặc người giám hộ của nhân viên. Xem tờ thông tin Việc làm của Thanh niên-Hướng dẫn Nguồn lực cho Phụ huynh.

Nếu nhân viên dưới 12 tuổi, người sử dụng lao động cũng phải có sự cho phép của Giám đốc Tiêu chuẩn Việc làm.

Xem tờ thông tin Việc làm chung của thanh niên và Việc làm của thanh niên tại B.C. Công nghiệp Giải trí để biết thông tin về các điều kiện việc làm bổ sung cho nhân viên trẻ. Giám đốc Tiêu chuẩn Việc làm không cấp giấy phép lao động trẻ em cho trẻ em làm việc trong ngành giải trí.

 

Bồi thường cho thời gian phục vụ (nếu không có văn bản thông báo chấm dứt)

Sau ba tháng làm việc liên tục, nhân viên có thể đủ điều kiện nhận tiền lương, thông báo làm việc bằng văn bản hoặc kết hợp cả hai như sau:

Sau ba tháng – một tuần; Sau 12 tháng – hai tuần;

Sau ba năm – một tuần cho mỗi năm làm việc đã hoàn thành, tối đa là tám tuần.

Không cần bồi thường khi nhân viên thôi việc, nghỉ hưu hoặc bị chấm dứt hợp đồng vì lý do chính đáng. Người sử dụng lao động phải chứng minh việc chấm dứt hợp đồng là có lý do chính đáng.

Cần có thông báo hoặc trả thêm tiền nếu 50 nhân viên trở lên bị chấm dứt hợp đồng trong thời hạn hai tháng tại một địa điểm.

 

Kỳ nghỉ hàng năm

Sau khi hoàn thành một năm làm việc, người lao động được hưởng hai tuần nghỉ phép. Sau năm năm, một nhân viên được hưởng ba tuần nghỉ phép.

Kỳ nghỉ phải được lên lịch trong khoảng thời gian từ một tuần trở lên, trừ khi nhân viên có yêu cầu khác.

Kỳ nghỉ phải được thực hiện trong vòng 12 tháng kể từ khi kiếm được.

 

Tiền lương cho kỳ nghỉ

Khi một nhân viên đi nghỉ sau khi hoàn thành một năm làm việc, tiền trả cho kỳ nghỉ phải ít nhất là bốn phần trăm tổng thu nhập của nhân viên từ năm trước.

Sau 5 năm làm việc liên tiếp, tiền nghỉ phép tăng lên sáu phần trăm.

Một người làm việc dưới một năm không được phép nghỉ phép, nhưng phải được trả bốn phần trăm tiền nghỉ phép khi chấm dứt việc làm.

Tiền nghỉ phép không được trả nếu một người làm việc trong năm ngày theo lịch hoặc ít hơn.

 

Xin nghỉ tạm thời

Người sử dụng lao động được yêu cầu cung cấp các ngày nghỉ không lương sau đây:

Nghỉ phép mang thai: Một nhân viên mang thai có thể nghỉ phép không lương trong nhiều tuần liên tiếp. Thời gian nghỉ này có thể được kéo dài thêm tối đa sáu tuần nếu cô ấy không thể quay lại làm việc vì những lý do liên quan đến việc sinh con hoặc chấm dứt thai kỳ.

Nghỉ Sinh con: Người mẹ sinh con đã nghỉ mang thai được quyền nghỉ không lương tới 35 tuần liên tục. Người mẹ sinh con chưa nghỉ thai sản được nghỉ không lương tối đa 37 tuần.

Cha đẻ hoặc cha mẹ nuôi có quyền nghỉ 37 tuần liên tiếp không lương. Thời gian nghỉ phép này có thể được kéo dài thêm tối đa năm tuần nếu đứa trẻ có thêm thời gian chăm sóc của cha mẹ.

Cha mẹ ruột nên cố gắng gửi thông báo bằng văn bản cho người sử dụng lao động của họ trước bốn tuần về ý định nghỉ phép chăm con của họ.

Nghỉ phép trách nhiệm gia đình: Một nhân viên có thể nghỉ phép không lương tối đa năm ngày ở mỗi người sử dụng lao động để chăm sóc, chăm sóc sức khỏe hoặc giáo dục cho nhân viên chăm sóc trẻ em, hoặc chăm sóc hoặc sức khỏe của bất kỳ thành viên nào trong gia đình trực hệ của nhân viên.

Nghỉ phép chăm sóc nhân đạo: Một nhân viên có thể nghỉ không lương tới tám tuần trong khoảng thời gian 26 tuần để chăm sóc một thành viên gia đình bị bệnh nặng. Nhân viên phải có giấy chứng nhận y tế cho biết thành viên gia đình bị bệnh nặng với nguy cơ tử vong cao trong vòng 26 tuần.

Nghỉ phép khi có tang: Một nhân viên có quyền nghỉ ba ngày không lương khi một thành viên trong gia đình trực hệ của nhân viên qua đời. Việc nghỉ phép này có thể vì các mục đích khác ngoài việc tham dự đám tang.

Nhiệm vụ bồi thẩm đoàn: Một nhân viên được yêu cầu tham dự Tòa án có bồi thẩm viên được coi là nghỉ phép không lương trong thời gian thực hiện nhiệm vụ bồi thẩm đoàn.

Nghỉ phép của quân nhân dự bị: Một nhân viên là quân nhân dự bị có quyền nghỉ phép không lương trong khi được triển khai cho một hoạt động của Lực lượng Canada, bao gồm các hoạt động trước khi triển khai và sau khi triển khai, hoặc trong khi được triển khai để hỗ trợ trong trường hợp khẩn cấp.

Nhân viên phải thông báo cho chủ lao động của họ càng sớm càng tốt và cung cấp đầy đủ thông tin để chủ lao động hiểu lý do nghỉ việc. Nhân viên không bắt buộc phải thông báo bằng văn bản hoặc tiết lộ thông tin cá nhân hoặc thông tin riêng tư.

Người sử dụng lao động không được chấm dứt hợp đồng với nhân viên hoặc thay đổi điều kiện làm việc mà không có sự đồng ý bằng văn bản của nhân viên vì lý do nghỉ phép hoặc mang thai.

 

Lao động nước ngoài tạm thời

 

Người lao động nước ngoài tạm thời được bảo vệ bởi các quy định của Đạo luật. Họ không thể bị tính phí cho vị trí việc làm. Người sử dụng lao động không thể yêu cầu họ ở lại trong một khoảng thời gian nhất định, họ cũng không thể tính phí kinh doanh hoặc chi phí tuyển dụng hoặc khấu trừ các chi phí này từ séc lương của nhân viên.

 

Thoả ước tập thể

Các thỏa thuận tập thể phải đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu nhất định được quy định trong Đạo luật. Điều này bao gồm mức lương tối thiểu, thông báo chấm dứt, nghỉ phép và chấm dứt nhóm.

Một số lĩnh vực, chẳng hạn như tỷ lệ làm thêm giờ và theo luật định ngày lễ có thể được thương lượng bên ngoài Đạo luật; Tuy nhiên, nếu không có điều khoản nào trong một thỏa thuận tập thể, Đạo luật áp dụng trong các lĩnh vực này.

Mọi tranh chấp về các tiêu chuẩn tối thiểu theo thỏa ước tập thể phải được giải quyết thông qua thủ tục khiếu nại.

 

Giải quyết tranh chấp

Người sử dụng lao động và nhân viên được khuyến khích tự giải quyết tranh chấp. Giám đốc Tiêu chuẩn Việc làm có thể từ chối điều tra khiếu nại nếu nhân viên không thực hiện các bước để giải quyết vấn đề với người sử dụng lao động. Điều này bao gồm việc sử dụng bộ Tự lực có sẵn trực tuyến và tại tất cả các văn phòng Tiêu chuẩn Việc làm.

Nếu không thể giải quyết tranh chấp bằng Bộ công cụ Tự trợ giúp, thì có thể nộp đơn khiếu nại bằng các mẫu đơn khiếu nại có sẵn tại các văn phòng Tiêu chuẩn Việc làm và trực tuyến.

Chi nhánh Tiêu chuẩn Việc làm giúp nhiều người sử dụng lao động và nhân viên giải quyết các khiếu nại một cách không chính thức. Nếu điều đó là không thể, một quyết định được ban hành bao gồm các hình phạt hành chính bắt buộc.

 

Liên hệ với Chi nhánh hỗ trợ luật lao động

Đối với các yêu cầu chung, hãy liên hệ với Đường dây Thông tin Chi nhánh Tiêu chuẩn Việc làm theo số 1 800 663-3316 (miễn phí ở British Columbia), hoặc 250 612-4100 từ bên ngoài tỉnh hoặc trong khu vực Prince George.

Các biểu mẫu, tờ thông tin và thông tin bổ sung có sẵn trực tuyến tại: www.gov.bc.ca/EmploymentStandards/.

Nguồn: https://www.bclaws.gov.bc.ca/civix/document/id/complete/statreg/00_96113_01#section16

 

Bài viết được cập nhật vào 02/10/2023.. Thông tin có thẻ thay đổi

 

Lynn Phạm

Share this post

Để lại bình luận

More Posts