Tìm gì
image
 • imageBảo hiểm Luật sư
 • imageChăm sóc sức khoẻ
 • imageDich vụ Du Lịch
 • imageDịch thuật
 • imageDịch vụ doanh nghiệp
 • imageDu học Định cư
 • imageGia sư, Giữ trẻ
 • imageHoạ sĩ Nhiếp ảnh
 • imageLàm đẹp
 • imageMô giới nhà đất
 • imageNhà hàng & Catering
 • imageSửa chữa nhà
 • imageTài chính Kế toán
 • imageTổ chức sự kiện
 • imageVận chuyển
 • imageÔ tô cơ khí
Ở đâu
image
image

Điều khoản & Điều kiện

Terms And Conditions

Các điều kiện & Điều khoản sử dụng 

Để sử dụng website này, vui lòng đọc kỹ những Điều khoản sử dụng này một cách cẩn thận.

Bạn chỉ có thể sử dụng website này một khi đã đồng ý và chấp thuận với các Điều khoản

 

Khái niệm

Website là trang thông tin điện tử Vietspace.

Điều khoản sử dụng chính là tài liệu này, hoặc có thể gọi là Điều khoản.

Tài nguyên là các thông tin, hình ảnh, tệp âm thanh, phim, … hay bất cứ thông tin và/hoặc tư liệu nào trên website này.

Người sử dụng là bất cứ ai có thể truy cập vào website này để sử dụng website và/hoặc tài nguyên trên website, trong Điều khoản có thể được gọi hay xưng hô là “Bạn”.

 

Quyền sở hữu trí tuệ

Vietspace tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ. Tất cả các tài nguyên trong website này thuộc quyền sở hữu của Vietspace và/hoặc người đăng ký của nó và được bảo vệ bởi Luật Sở hữu trí tuệ bao gồm các vấn đề liên quan tới bản quyền, nhãn hiệu, sáng chế và các đối tượng khác. Quyền sở hữu trí tuệ cũng được bảo hộ trên nhiều quốc gia khác dựa theo các điều ước quốc tế đa phương và song phương.

Bạn có quyền được sử dụng website này và/hoặc tài nguyên của website này cho cá nhân hay nội bộ không nhằm mục đích kinh doanh, chúng tôi khuyến khích việc sử dụng này cùng với việc trích dẫn nguồn cũng như giữ nguyên đường liên kết (link/url) đến tài nguyên trên website này. Bất kỳ việc sử dụng khác, bao gồm việc sao chép, sửa đổi, tái xuất bản một phần hay toàn bộ, truyền tải, phân phối, cấp phép, bán hay xuất bản bất cứ tài nguyên nào đều bị cấm nếu không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Vietspace.

 

Hạn chế sử dụng

Vietspace không chấp nhận bất kỳ việc sử dụng website và/hoặc tài nguyên nào cùa website vào một trong những việc sau:

 Các hoạt động kêu gọi, chống phá mang tính chính trị, kì thị tôn giáo, chủng tộc.

 Xâm phạm quyền tự do cá nhân của người khác; và/hoặc làm nhục, phỉ báng,khiêu dâm, bôi nhọ người khác; và/hoặc gây phương hại hay gây bất lợi cho người khác.

 Gây rối trật tự công cộng; và/hoặc phạm pháp hình sự.

 Truyền bá và phân phối thông tin cá nhân của bên thứ ba mà không được sự chấp thuận của họ.

 Sử dụng vào mục đích kinh doanh và/hoặc thương mại mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của chúng tôi, như là các cuộc thi, cá cược, đổi chác, quảng cáo hoặc kinh doanh đa cấp.

 Truyền đi những tập tin máy tính bị nhiễm virus gây hư hại hoạt động của các máy tính khác.

 Sử dụng các loại robot, nhện máy (spiders) và/hoặc bất kỳ thiết bị tự động nào, và/hoặc tự tay theo dõi và thu thập tài nguyên của website cho bất kỳ mục đích tái sử dụng mà không được sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi.

 Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm và/hoặc tiến trình nào nhằm xâm phạm hoặc cố ý xâm phạm đến hoạt động của website.

Truyền tải các thư gửi hàng loạt không mong muốn hoặc các hình thức gửi thư rác khác (”thư rác”), thư rác, thư dây chuyền hoặc các loại thư tương tự;

Bất kỳ hành động nào không hợp pháp và/hoặc bị cấm bởi các bộ luật tương ứng.

 Hành động xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của Vietspace.

 

Loại trừ trách nhiệm

Khi bạn đồng ý sử dụng website này, bạn phải chấp nhận những rủi ro có thể xảy ra.

Do vậy:

 Các tài nguyên chỉ mang tính tham khảo. Chúng tôi không đảm bảo cho tính chính xác, đầy đủ hay phù hợp cho các mục đích của người sử dụng, tuy nhiên chúng tôi cố gắng hết sức để đáp ứng yêu cầu đó. Khi bạn sử dụng những tài nguyên từ website, bạn phải tự chấp nhận những rủi ro từ việc sử dụng đó.

Máy chủ lưu trữ website này có thể bị nhiễm virus hay những thành phần khác có thể gây hại cho máy tính hay tài sản của bạn khi truy cập và/hoặc sử dụng website và/hoặc tài nguyên của website này. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự mất mát hay hư hỏng nảy sinh do sự sử dụng, sự truy cập hay không thể sử dụng, truy cập website này.

Website có thể tạm hoãn và/hoặc dừng những dịch vụ được cung cấp bất cứ khi nào và không cần thông báo trước. Vietspace sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hư hỏng nảy sinh do bất kỳ sự sửa đổi hay thay đổi nội dung hoặc không thể sử dụng website này, kể cả trong trường hợp đã báo trước.

 Sản phẩm và dịch vụ được trình bày trong website này không mặc nhiên có hiệu lực vào mọi thời điểm và tại mọi địa điểm. Sự giới thiệu sản phẩm hay dịch vụ trong website này không ám chỉ rằng sản phẩm hay dịch vụ này sẽ có giá trị bất cứ lúc nào ở địa điểm xác định của người sử dụng website.

 Website có thể kết nối tới các website của các hãng thứ ba, và các liên kết website này chỉ dành cho mục đích cung cấp đường dẫn đến các nguồn thông tin có thể hữu ích đối với người sử dụng website Vietspace. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với nội dung, sản phẩm, dịch vụ của các website kết nối bao gồm sự chính xác, hoàn chỉnh, độ tin cậy của các thông tin trên website của các bên thứ ba. Khi đó bạn không buộc phải tuân theo hay chịu sự điều chỉnh của Điều khoản này, bởi vậy bạn phải xem xét kỹ Điều khoản sử dụng của các website đó.

 

Nội dung do người dùng tạo ra

Người dùng Vietspace có thể đăng, tải lên hoặc đóng góp nội dung cho Website (có thể bao gồm hình ảnh, văn bản, tin nhắn, thông tin, tiêu đề danh sách phát, mô tả và nội dung biên soạn và/hoặc các loại nội dung khác) được gọi là “Nội dung người dùng”. 

Bạn cam kết rằng, đối với bất kỳ Nội dung Người dùng nào bạn đăng lên Vietspace, bạn sở hữu hoặc có quyền đăng Nội dung người dùng đó.

Vietspace có thể, nhưng không có nghĩa vụ giám sát, xem xét hoặc chỉnh sửa Nội dung người dùng. Trong mọi trường hợp, Vietspace có quyền xóa hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào bất kỳ Nội dung người dùng nào vì bất kỳ lý do nào hoặc không cần cung cấp lý do, bao gồm Nội dung người dùng mà Vietspace có toàn quyền quyết định là đã vi phạm các Thỏa thuận. Vietspace có thể thực hiện những hành động này mà không cần thông báo trước cho bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác. Việc xóa hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào Nội dung người dùng sẽ do chúng tôi toàn quyền quyết định và chúng tôi không cam kết sẽ xóa hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào bất kỳ Nội dung người dùng cụ thể nào.

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả Nội dung người dùng mà bạn đăng. Vietspace không chịu trách nhiệm về Nội dung người dùng và cũng không xác nhận bất kỳ ý kiến nào trong Nội dung người dùng. BẠN ĐỒNG Ý RẰNG NẾU CÓ BẤT CỨ KHIẾU NẠI ĐẾN CHÚNG TÔI, LIÊN QUAN ĐẾN NỘI DUNG NGƯỜI DÙNG MÀ BẠN ĐĂNG THÌ TRONG PHẠM VI ĐƯỢC LUẬT PHÁP ĐỊA PHƯƠNG CHO PHÉP, BẠN SẼ PHẢI BỒI THƯỜNG VÀ BẢO VỆ CHÚNG TÔI TRƯỚC MỌI THIỆT HẠI, TỔN THẤT VÀ CHI PHÍ DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO (BAO GỒM CÁC LOẠI PHÍ VÀ CHI PHÍ THUÊ LUẬT SƯ HỢP LÝ) PHÁT SINH TỪ KHIẾU NẠI ĐÓ.

 

Điều khoản sử dụng COOKIE

Trình duyệt này sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích website được cung cấp bởi Google, Inc. (“Google”). Google Analytics dùng cookie, là những tập tin văn bản đặt trong máy tính để giúp website phân tích người dùng vào website như thế nào. Thông tin được tổng hợp từ cookie sẽ được truyền tới và lưu bởi Google trên các máy chủ tại Hoa Kỳ. Google sẽ dùng thông tin này để đánh giá cách dùng website của bạn, lập báo cáo về các hoạt động trên website cho các nhà khai thác website và cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến các hoạt động internet và cách dùng internet. Google cũng có thể chuyển giao thông tin này cho bên thứ ba theo yêu cầu của pháp luật hoặc các bên thứ ba xử lý thông tin trên danh nghĩa của Google. Google sẽ không kết hợp địa chỉ IP của bạn với bất kỳ dữ liệu nào khác mà Google đang giữ. Bạn có thể từ chối dùng cookie bằng cách chọn các thiết lập thích hợp trên trình duyệt của mình, tuy nhiên lưu ý rằng điều này sẽ ngăn bạn sử dụng triệt để chức năng của website. Bằng cách sử dụng trang website này, bạn đã đồng ý cho Google xử lý dữ liệu về bạntheo cách thức và các mục đích nêu trên.

 

Bản dùng thử

Tùy từng thời điểm, chúng tôi có thể sẽ cung cấp bản dùng thử của Dịch vụ trả phí trong một khoảng thời gian nhất định mà không cần thanh toán hoặc có mức phí thấp hơn. Vietspace có thể xác định bạn có đủ điều kiện sử dụng Bản dùng thử hay không và thu hồi hoặc điều chỉnh Bản dùng thử vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước và không phải chịu trách nhiệm, trong phạm vi được pháp luật cho phép.

Đối với một số Bản dùng thử, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin chi tiết thanh toán để bắt đầu dùng thử. Bằng cách cung cấp các thông tin chi tiết này, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể tự động bắt đầu tính phí sử dụng Dịch vụ trả phí vào ngày đầu tiên sau khi kết thúc thời hạn sử dụng bản Dùng thử theo định kỳ hàng tháng hoặc khoảng thời gian khác mà chúng tôi báo trước cho bạn. NẾU KHÔNG MUỐN TRẢ PHÍ, BẠN PHẢI HỦY ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ TRẢ PHÍ TRƯỚC KHI KẾT THÚC THỜI GIAN.

 

Huỷ và chính sách hoàn trả

Nếu đăng ký Dịch vụ trả phí, bạn có thể thay đổi ý định vì bất kỳ lý do nào hoặc không cần lý do và sẽ được hoàn lại toàn bộ số tiền đã trả trong vòng mười bốn (14) ngày kể từ ngày đăng ký sử dụng dịch vụ có liên quan (“Thời gian xét duyệt”) theo những nội dung sau:

 1. Nếu bạn mua Dịch vụ trả phí không có bản dùng thử, bạn đồng ý cho phép Vietspace tự động tính phí cho đến khi bạn hủy đăng ký. Thời gian huỷ đăng ký cho phép: trong vòng 30 ngày kể từ ngày bị tính phí. Thời gian xử lý hoàn trả kéo dài trong mười bốn (14) ngày nhưng dịch vụ sẽ chấm dứt ngay khi bạn quyết định huỷ Dịch vụ Vietspace trong thời gian đó. Sau đó bạn sẽ tự động chuyển sang gói Dịch vụ Miễn Phí. 
 2. Nếu đăng ký Bản dùng thử, nếu không hủy đăng ký Dịch vụ trả phí trước khi bản dùng thử hết hạn, bạn sẽ mất quyền thu hồi và cho phép Vietspace tự động tính phí cho đến khi bạn hủy đăng ký Dịch vụ trả phí. Thời gian huỷ đăng ký cho phép: trong vòng 30 ngày kể từ ngày bị tính phí.
 3. Các hoạt động giao dịch thanh toán online được thực hiên bởi công ty thứ ba. Chúng tôi không lưu giữ thông tin thanh toán của bạn. Các bạn xem thêm điều khoản Privacy Policy.

 

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến Dịch vụ của Vietspace hoặc các Điều khoản này, vui lòng liên hệ Ban Quản Trị bằng cách truy cập phần Liên Hệ trên trang web của chúng tôi.

Xin cám ơn bạn đã đọc Điều khoản của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ thích Vietspace!

 

Chính sách và quy định này được cập nhật lần cuối vào tháng 3 năm 2021.