Tìm gì
image
 • imageBảo hiểm Luật sư
 • imageChăm sóc sức khoẻ
 • imageDich vụ Du Lịch
 • imageDịch thuật
 • imageDịch vụ doanh nghiệp
 • imageDu học Định cư
 • imageGia sư, Giữ trẻ
 • imageHoạ sĩ Nhiếp ảnh
 • imageLàm đẹp
 • imageMô giới nhà đất
 • imageNhà hàng & Catering
 • imageSửa chữa nhà
 • imageTài chính Kế toán
 • imageTổ chức sự kiện
 • imageVận chuyển
 • imageÔ tô cơ khí
Ở đâu
image
image
DCP
Picture of LouisaPh

LouisaPh

Canadian Dental Care Plan – Chương trình Chăm sóc Nha khoa của Canada (CDCP)

Chương trình Chăm sóc Nha khoa của Canada (CDCP) sẽ giúp giảm nhẹ rào cản tài chính cho những cư dân Canada (đã đủ điều kiện) đến với dịch vụ chăm sóc sức khỏe răng miệng. Điều kiện bao gồm những người:

 • Có thu nhập gia đình hàng năm dưới 90,000 đô la và không có bảo hiểm nha khoa.

Các đợt mở đơn đăng ký sẽ bắt đầu với người cao tuổi. Hãy tìm hiểu khi nào bạn có thể nộp đơn.

Bảo hiểm khác cho gia đình có trẻ nhỏ

Nếu bạn là bố mẹ hoặc người giám hộ của trẻ dưới 12 tuổi và không có bảo hiểm nha khoa, bạn có thể đã đủ điều kiện nhận Chương trình Chăm sóc Nha khoa của Canada. Lợi ích này sẽ có sẵn cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2024.

Những chi phí nha khoa đã được các chương trình khác thanh toán đầy đủ

Nếu chi phí nha khoa của một đứa trẻ đủ điều kiện đã được một chương trình chính phủ khác thanh toán đầy đủ mà không có chi phí trực tiếp cho bạn, những dịch vụ đó không đủ điều kiện cho lợi ích này. Hãy kiểm tra độ đủ điều kiện của đứa trẻ cho các chương trình khác trước khi bạn nộp đơn.

Tùy thuộc vào thu nhập gia đình điều chỉnh của bạn, một khoản thanh toán miễn thuế là $260, $390 hoặc $650 có sẵn cho mỗi đứa trẻ đủ điều kiện. Bạn có thể đăng ký tối đa 2 lần thanh toán cho mỗi đứa trẻ.

Đơn đăng ký được mở cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2024 cho:

 • Chăm sóc nha khoa nhận được từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024
 • Một khoản thanh toán bổ sung nếu bạn đáp ứng các tiêu chí

Các khoản thanh toán lợi ích được quản lý bởi Canada Revenue Agency (Cơ quan Thuế Canada – CRA).

Quyền lợi này dành cho ai?

Để đủ điều kiện tham gia Chương trình Chăm sóc Nha khoa Canada (CDCP), bạn phải đáp ứng tất cả các tiêu chí đủ điều kiện được đưa ra.

Nếu bạn có vợ/chồng hoặc bạn đời cùng chung sống, cả hai đều phải đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện.

Khả năng đủ điều kiện của trẻ em dưới 18 tuổi sẽ được xác định bởi khả năng đủ điều kiện của cha mẹ hoặc người giám hộ.

Để đủ điều kiện tham gia CDCP, bạn phải:

 1. Không có bảo hiểm nha khoa
  Những điều dưới đây có nghĩa là bạn không có bảo hiểm nha khoa:

  • Thông qua quyền lợi của lao động của bạn hoặc của thành viên gia đình, bao gồm các tài khoản về sức khỏe và thể chất.
  • Thông qua lương hưu của bạn (người đã lao động trước đây) hoặc trợ cấp lương hưu của thành viên gia đình.
  • Do bạn hoặc thành viên gia đình mua hoặc thông qua chương trình nhóm từ công ty bảo hiểm hoặc phúc lợi. 
 2. Có thu nhập gia đình thấp hơn $90,000 
 3. Người Cư trú thuế tại Canada
 4. Đã khai thuế từ năm trước

Nếu bạn có bảo hiểm nha khoa thông qua các chương trình xã hội của chính phủ

Nếu bạn có bảo hiểm nha khoa thông qua chương trình xã hội của chính phủ cấp tỉnh, vùng lãnh thổ hoặc liên bang, bạn vẫn có thể đủ điều kiện tham gia CDCP. Nếu bạn đáp ứng tất cả các tiêu chí đủ điều kiện, phạm vi bảo hiểm của bạn sẽ được điều phối giữa 2 chương trình để đảm bảo không có sự trùng lặp hoặc thiếu sót trong bảo hiểm.

Nếu bạn cung cấp thông tin sai lệch liên quan đến đơn đăng ký CDCP, bạn có thể bị loại khỏi chương trình. Nếu bạn hoặc thành viên gia đình của bạn không đủ điều kiện đăng ký, bạn hoặc thành viên gia đình của bạn có thể phải hoàn trả chi phí chăm sóc nhận được thông qua CDCP.

Làm thế nào để đăng kí

Lịch nộp hồ sơ

Độ Tuổi Ngày Đăng Kí
Người cao tuổi từ 87 tuổi trở lên Tháng 12 năm 2023
Người cao tuổi từ 77 đến 86 Bắt đầu từ tháng 1 năm 2024
Người cao tuổi từ 72 đến 76 Bắt đầu từ tháng 2 năm 2024
Người cao tuổi từ 70 đến 71 Bắt đầu từ tháng 3 năm 2024
Người cao niên từ 65 đến 69 Bắt đầu từ tháng 5 năm 2024
Người lớn có chứng nhận Tín dụng Thuế Khuyết tật hợp lệ  Bắt đầu từ tháng 6 năm 2024
Trẻ em dưới 18 tuổi Bắt đầu từ tháng 6 năm 2024
Tất cả cư dân Canada đủ điều kiện còn lại Bắt đầu từ năm 2025

Quy trình hiện tại

Bắt đầu từ giữa tháng 12 năm 2023, thư sẽ được gửi đến những người cao tuổi từ 87 tuổi trở lên có thể đủ điều kiện, tiếp theo là những người từ 77 đến 86 tuổi vào tháng 1 năm 2024, sau đó là những người từ 72 đến 76 tuổi vào tháng 2 năm 2024 và những người từ 70 đến 71 tuổi vào tháng 3 năm 2024. Những lá thư này sẽ đi kèm với một mã đơn đăng ký cá nhân và hướng dẫn về cách nộp đơn.

Nếu bạn nhận được một lá thư

 • Hãy tuân thủ theo hướng dẫn trong lá thư để nộp đơn qua điện thoại.
 • Chờ đợi Service Canada thông báo cho bạn biết liệu bạn có đủ điều kiện cho CDCP hay không.
 • Nếu bạn đủ điều kiện, hãy đợi nhận gói chào mừng từ Sun Life trước khi sắp xếp bất kỳ cuộc hẹn nha khoa nào. Gói chào mừng sẽ giải thích cách và khi nào bạn có thể được chi trả chi phí chăm sóc nha khoa của mình.

Nếu bạn đủ điều kiện để nộp đơn mà không nhận được lá thư

Các lá thư mời sẽ được gửi ra theo từng đợt bắt đầu từ tháng 12 năm 2023. Dự kiến tất cả các lá thư sẽ được gửi đến trước cuối tháng 3 năm 2024.

Những lá thư này sẽ được gửi đến địa chỉ bạn đã sử dụng trong bảng khai thuế năm 2022 và chỉ khi bạn có thu nhập gia đình được điều chỉnh dưới 90,000 đô la. Nếu bạn chưa nộp thuế năm 2022, có thể bạn sẽ không nhận được lá thư qua đường bưu điện. Nếu địa chỉ của bạn đã đổi, bạn nên liên hệ với Canada Revenue Agency (Cơ quan Thuế Canada) để cập nhật hồ sơ của mình.

Nếu bạn đủ điều kiện để nộp đơn bắt đầu từ tháng 5 năm 2024

Những người đủ điều kiện để nộp đơn bắt đầu từ tháng 5 năm 2024 sẽ có thể đăng kí online. Thông tin về cách nộp đơn online sẽ được cung cấp sau.

Nếu có người giúp bạn nộp đơn

Bạn có thể đăng ký  CDCP với sự giúp đỡ của một người tin cậy hoặc người đại diện.

Đăng ký với sự giúp đỡ của người tin cậy

Bạn có thể yêu cầu một người tin cậy giúp bạn đăng ký qua điện thoại hoặc ghé thăm chúng tôi tại văn phòng Service Canada. Bạn phải đồng ý một cách rõ ràng rằng bạn đồng ý để họ giúp bạn. Điều này có thể là:

 • Bạn bè
 • Người thân
 • Người chăm sóc
 • Dịch giả hoặc
 • Phiên dịch viên

Đăng ký thông qua một đại diện

Đại diện là những người có thẩm quyền pháp lý để đại diện cho bạn và đưa ra quyết định thay bạn.

Họ có thể đại diện cho bạn nếu họ được liệt kê là đại diện của bạn trong các tài liệu như:

 • Quyền uỷ quyền/ủy nhiệm chiến lược hoặc
 • Quản trị tài sản

Trước khi bạn đăng ký cho CDCP, đại diện phải cung cấp các tài liệu quyền uỷ quyền, ủy nhiệm chiến lược hoặc quản trị tài sản chứng minh họ có thẩm quyền pháp lý để đại diện cho bạn. Bản chính hoặc bản sao chứng nhận có thể được gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại bất kỳ văn phòng Service Canada nào.

Sau khi tài liệu đã được xử lý, một đại diện sẽ liên lạc với đại diện để thông báo rằng chúng tôi đã chấp nhận và thêm vào tài liệu trong hồ sơ của bạn. Sau khi nhận được xác nhận này, đại diện có thể đăng ký cho CDCP thay mặt bạn.

Gửi bằng cách nộp các tài liệu chứng minh đại diện của bạn: 

 • Bằng đường bưu điện

Nếu bạn hoặc đại diện của bạn gửi tài liệu qua đường bưu điện, vui lòng kèm theo một lá thư kèm theo chi tiết như sau:

 • Tên đầy đủ của người đăng ký
 • Số Bảo hiểm Xã hội (SIN) của người đăng ký
 • Một tuyên bố cho biết các tài liệu đang được nộp cho CDCP
 • Số điện thoại của đại diện
 • Địa chỉ trả lại để chúng tôi gửi lại bản chính hoặc bản sao chứng nhận sau khi chúng tôi đã xử lý chúng

Địa chỉ bưu điện của từng khu vực:

Nếu bạn hoặc đại diện của bạn nộp tài liệu tại một văn phòng Service Canada, vui lòng mang theo:

 • Tên đầy đủ của người đăng ký
 • Số Bảo hiểm Xã hội (SIN) của người đăng ký

Chúng tôi sẽ sao chép tài liệu của bạn và gửi chúng đến đội xử lý của chúng tôi : https://www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-hme.jsp 

Liên hệ chúng tôi

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về CDCP hoặc thay đổi đơn đăng ký của bạn: https://www.canada.ca/en/services/benefits/dental/dental-care-plan/contact.html 

Khi nào bạn có thể đặt hẹn bác sĩ nha khoa

Xác nhận đăng ký

Sun Life sẽ quản lý Chương trình Chăm sóc Nha khoa của Canada (CDCP) cho Chính phủ Canada.

Sau khi bạn đã nộp đơn và sau khi chúng tôi đã xác nhận rằng bạn đủ điều kiện, chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin của bạn với Sun Life, người sẽ đăng ký bạn vào CDCP.

Sau đó, Sun Life sẽ gửi cho bạn một gói chào mừng, bao gồm:

 • Thông tin về CDCP
 • Thẻ thành viên của bạn
 • Ngày bắt đầu bảo hiểm của bạn

Ngày bắt đầu bảo hiểm

Sau khi được đăng ký vào CDCP, bạn có thể bắt đầu đặt hẹn một bác sĩ nha khoa từ tháng 5 năm 2024, bắt đầu với những người cao tuổi. Ngày bắt đầu của bạn sẽ phụ thuộc vào nhóm tuổi của bạn: thời điểm chúng tôi nhận đơn đăng ký của bạn và thời điểm chúng tôi hoàn tất quá trình đăng ký của bạn.

Đặt cuộc hẹn chăm sóc nha khoa

Bảo hiểm của bạn sẽ bắt đầu vào ngày được cung cấp trong gói chào mừng bạn nhận từ Sun Life. Cuộc hẹn nên được lên lịch vào hoặc sau ngày đó để những dịch vụ chăm sóc nha khoa đủ điều kiện được bảo hiểm theo kế hoạch. CDCP sẽ không hoàn trả chi phí cho các dịch vụ bạn nhận trước ngày bắt đầu.

Khi đặt cuộc hẹn với một bác sĩ nha khoa, hãy đảm bảo hỏi xem họ có tham gia vào CDCP hay không. Điều này sẽ giảm thiểu bất kỳ khoản thanh toán nào không mong muốn từ túi của bạn.

Kiểm tra hàng năm

Bạn sẽ cần đáp ứng các yêu cầu đủ điều kiện hàng năm để đủ điều kiện tham gia CDCP. Chúng tôi sẽ thêm thông tin về quy trình kiểm tra hàng năm sau này.

Những dịch vụ sẽ có trong bảo hiểm

Các dịch vụ nằm trong bảo hiểm

Chương trình Chăm sóc Nha khoa của Canada (CDCP) sẽ giúp chi trả chi phí cho nhiều dịch vụ chăm sóc sức khỏe răng miệng khác nhau nhằm duy trì sức khỏe của răng và nướu, cũng như điều trị các vấn đề có thể xảy ra.

Một số dịch vụ có thể được chi trả theo CDCP khi được đề xuất bởi một bác sĩ nha khoa bao gồm:

 • Dịch vụ phòng ngừa, bao gồm làm sạch răng (scaling), đánh bóng, đánh lớp phủ và fluorida
 • Dịch vụ chẩn đoán, bao gồm kiểm tra và chụp X-rays
 • Dịch vụ phục hồi
 • Dịch vụ nội soi răng
 • Dịch vụ nha khoa phục hình, bao gồm răng giả đầy đủ và răng giả cố định
 • Dịch vụ nha chu nướu, bao gồm làm sạch nướu sâu
 • Dịch vụ phẫu thuật răng, bao gồm nhổ răng

Lưu ý: Một số dịch vụ chỉ sẽ trở nên có sẵn vào mùa thu năm 2024. Chúng tôi sẽ cập nhật ở trang này khi có thêm thông tin.

CDCP chỉ thanh toán cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe răng miệng được theo mức phí đã được thiết lập của CDCP.

Số tiền sẽ được chi trả

Những người có bảo hiểm của CDCP sẽ không phải tự trả toàn bộ chi phí. Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe nha khoa tham gia vào CDCP sẽ phải gửi đơn yêu cầu thanh toán trực tiếp đến Sun Life thay vì để bệnh nhân yêu cầu hoàn trả từ Sun Life cho các dịch vụ có trong bảo hiểm trong chương trình.

CDCP sẽ hoàn trả một phần trăm của bất kỳ chi phí hợp lệ nào trực tiếp cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe nha khoa. Lưu ý rằng, một số người có bảo hiểm dưới chương trình có thể phải thanh toán một khoản đồng thanh toán. Đồng thanh toán là phần trăm của các phí của CDCP không được chi trả bởi CDCP, và bạn sẽ phải thanh toán trực tiếp cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe nha khoa. Đồng thanh toán của bạn dựa trên thu nhập gia đình của bạn.

Chúng tôi khuyến khích những nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe nha khoa tuân theo các mức phí của CDCP, mà không giống với hướng dẫn phí của tỉnh và lãnh thổ. Điều này giúp đảm bảo bệnh nhân của họ không phải chịu thêm chi phí khi nhận chăm sóc.

Trước khi nhận chăm sóc sức khỏe nha khoa, bệnh nhân nên luôn hỏi nhà cung cấp dịch vụ nha khoa của họ về bất kỳ chi phí nào không được hỗ trợ bởi CDCP và chi phí dự kiến sẽ phải trả.

Các khoản đồng thanh toán dựa trên thu nhập của hộ gia đình

Thu nhập hộ gia đình Chi phí hỗ trợ bở CDCP Đồng thanh toán phải trả
Thấp hơn $70,000 100% chi phí dịch vụ chăm sóc sức khỏe răng miệng đủ điều kiện sẽ được chi trả theo mức phí do CDCP quy định. 0%
Nằm giữa $70,000 và $79,999 60% chi phí dịch vụ chăm sóc sức khỏe răng miệng đủ điều kiện sẽ được chi trả theo mức phí do CDCP quy định. 40%
Nằm giữa $80,000 và $89,999 40% chi phí dịch vụ chăm sóc sức khỏe răng miệng đủ điều kiện sẽ được chi trả theo mức phí do CDCP quy định. 60%

Làm thế nào các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe nha khoa có thể tham gia vào CDCP

Những chuyên gia về sức khỏe nha khoa đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe răng miệng, và Chương trình Chăm sóc Nha khoa của Canada (CDCP) sẽ giúp nhiều người Canada hưởng lợi từ sự chăm sóc của họ.

Vào đầu năm 2024, các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe nha khoa sẽ có khả năng xác nhận rằng họ muốn tham gia trực tiếp vào CDCP với Sun Life. Sự tham gia vào CDCP sẽ dựa trên cơ sở tự nguyện. Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe nha khoa bao gồm:

 • Nha sĩ
 • Chuyên gia làm răng giả
 • Hộ sinh nha khoa
 • Chuyên gia nha khoa

Chúng tôi sẽ thêm thông tin vào trang này khi quá trình tham gia của nhà cung cấp mở cửa.

Nếu các bạn muốn biết thêm nhiều thông tin chi tiết, hãy đến website của chính phủ Canada tại đường link: 

 • https://www.canada.ca/en/services/benefits/dental/dental-care-plan.html?utm_campaign=hc-sc-dental-23-24&utm_medium=sem&utm_source=ggl&utm_content=ad-text-en&utm_term=canadian%20dental%20care%20plan&adv=2324-413200&id_campaign=19918897599&id_source=157709980298&id_content=684300172300&gclid=Cj0KCQiAwbitBhDIARIsABfFYII9D3wTlzNwACssaodbasjnEqCIi85vSd718-m0osgR3VamR0iG39YaAnWXEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
 • https://www.sunlife.ca/sl/cdcp/en/

Share this post

Để lại bình luận

More Posts