Trang chủ Diễn đàn Hỏi & Đáp chung Đang nộp đơn ly hôn thì khai thuế chung hay riêng Phản Hồi về: Đang nộp đơn ly hôn thì khai thuế chung hay riêng

#1175
Tammy Nguyen
Quản trị

Nancy Le
bạn lên CRA đổi status là separated, sẽ có khung chọn “kể từ ngày tháng năm nào”, click vô chọn ngày x tháng 9 năm 2020. Năm nay bạn khai thuế riêng,