Trang chủ Diễn đàn Hỏi & Đáp chung Đang nhận tiền EI có được đi làm thêm part-time không? Phản Hồi về: Đang nhận tiền EI có được đi làm thêm part-time không?

#1118
Tammy Nguyen
Quản trị

Vần được nhưng sẽ bị trừ tiền. Bạn đọc thông tin ở đây để hiểu cách trừ tiền:
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/programs/ei/ei-list/working-while-claim.html