Trang chủ Diễn đàn Hỏi & Đáp chung Đang nhận tiền EI có được đi làm thêm part-time không? Phản Hồi về: Đang nhận tiền EI có được đi làm thêm part-time không?

#1116
Tammy Nguyen
Quản trị

Mai Tam:
Nếu là EI không phải gói hỗ trợ CRB của chính phủ, khi bạn đi làm parttime thì bạn sẽ bị trừ số tiền EI bằng 1/2 số tiền thu nhập của bạn. Ví dụ : thu nhập part time là $1000 thì EI bị trừ $500. Còn nếu là CRB thì mình ko rành.

  • Phản hồi này đã được điều chỉnh 3 năm, 3 tháng trước bởi VietSpace.